MLADI BIH ON TOUR 2017: PRAG!

admin Uncategorized Leave a Comment

Jednom godišnje aktivni članovi zajedno idu na izlet u neki europski grad. Nakon Sarajeva (2014), Brisela (2015) i Berlina (2016), Prag je bio na redu. Trip je trajao od 13. do 16. aprila i grupa koja je išla sa nama postojala je iz sedamnaest aktivnih članova.

Četiri aktinva člana preuzeli su odgovornost da organizuje izlet. Nakon leta od otprilike 1,5 sata, u četvrtak navečer smo stigli u Pragu. U petku i subotu smo imali dosta vremena da upoznamo grad.

Pogledaj slike od Mladi BiH on tour.

Putovanje su finansirali svi učesnici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *