Image

Pročitajte kako jedan od naših ambasadora, Emel, doživljava svoje provedeno vrijeme u organizaciji Mladi BiH.

Image

Next event: More info soon!

Image

Mladih BiH na različite načine pokušavaju da pomognu Bosni i Hercegovini. Ove godine pordžavamo humanitarnu svrhu IN fondacije i WorldVision, projekt Gnijezdo.

Image

Ambasadori Mladih BiH zajedno sa rukovodstvom predstavljaju organizaciju, realizuju ideje, organizuju događaje i zalažu se za dobrobit organizacije Mladi BiH.