AANMELDINGSFORMULIER


Ik wil...

Voornaam

Voorletter(s)

Achternaam

Geboortedatum

E-mailadres

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Rekeningnummer IBAN

Motivatie (indien gekozen voor 'Ambassadeur')

Ik schrijf me in als lid van Mladi BiH en ga akkoord met de voorwaarden zoals hiernaast genoemd.

Ik machtig Mladi BiH om jaarlijks het lidmaatschapsgeld a EUR 15 van mijn rekening af te schrijven tot schriftelijke opzegging.

Ondergetekende Lid verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
Naam: Mladi BiH
Rekeningnummer: NL41 INGB 0003 0275 25

Machtiging
Met het ondertekenen van dit machtigingsformulier geeft u Mladi BiH toestemming om doorlopend een bedrag van €15,- per jaar wegens contributie van uw bankrekening af te laten schrijven. Afschrijving zal jaarlijks plaatsvinden in december.
Ik ben bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 56 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.

Belangrijk voor u: U machtigt Mladi BiH om een bedrag van af te schrijven totdat u de machtiging schriftelijk intrekt. Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen. Mladi BiH is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24389021 en statutair gevestigd te Rotterdam. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen via: info@mladibih.nl