Over Mladi BiH

Een community met hart voor Bosnië en Herzegovina

Mladi BiH is een landelijke non-profitorganisatie door en voor Bosnische jongeren in Nederland. De organisatie is in 2005 opgericht en opereert sindsdien door heel Nederland. Mladi BiH heeft de volgende doelen:

Platform bieden voor Bosnische jongeren in Nederland

Het bieden van humanitaire steun

De Bosnische cultuur promoten, door het organiseren van evenementen

Onze manier van werken

We organiseren verschillende soorten evenementen en projecten: van borrels, feestjes en een jaarlijkse barbecue tot aan culturele evenementen en workshops. Daarnaast proberen we, waar mogelijk, projecten in Bosnië en Herzegovina op te zetten of te ondersteunen. Onze organisatie bestaat uit drie lagen: het bestuur, de ambassadeurs en de leden.

Ambassadeurs

De ± 25 ambassadeurs zetten zich actief in: van grote events en kleine team buildings organiseren tot aan de marketing en de corporate relations onderhouden. Samen met het bestuur vormen zij het hart van Mladi BiH.

Leden

Mladi BiH heeft ongeveer 150 leden. Met een kleine jaarlijkse contributie van €15,- maken onze leden Mladi BiH mogelijk, zodat wij events kunnen blijven organiseren en goede doelen kunnen blijven steunen.

Het bestuur van Mladi BiH

Het bestuur wordt democratisch gekozen door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur stuurt de organisatie aan, maakt strategische beslissingen en onderhoudt de contacten met externe partijen. Lees hier het bestuursblog van 2020.

 

We hebben recentelijk een flexibel systeem in werking gesteld waarbij je aan het begin van elk kwartaal in en uit kan stromen als bestuurslid. De eis is hierbij wel minimaal een half jaar lang bestuurslid zijn, al leert de praktijk dat men meestal langer dan een jaar bestuur blijven. Door de flexibele momenten van in- en uitstroom garanderen we een volledige informatieoverdracht bij het inwerken en wordt continuïteit gewaarborgd.

 

Tevens hebben we heel bewust gekozen om van de standaard rollen zoals voorzitter en secretaris af te stappen. Als bestuur dienen we het goede voorbeeld te zijn wat betreft de inzet voor onze organisatie en daar is een dergelijke onderlinge hiërarchie niet voor nodig! De enige duidelijk toegewezen functie is de penningmeester, omdat deze functie aparte kennis over financiën vereist en het duidelijk moet zijn wie daarover gaat. Onze slimme chief of Finance is Esmir. Verder is Medina onze onderwijsdeskundige, onderhoudt Mirhad de meeste externe contacten en is Samra als designer het creatieve brein van Mladi. 

Lees in hier meer over ons!

V.l.n.r. Mirhad Hasanović, Esmir Mujkić, Samra Sabljić en Medina Hodžić. Samra is februari 2020 officieel ingestemd als bestuurslid, de anderen zijn oktober 2019 al ingestemd.

Veelgestelde vragen

Natuurlijk! Wij staan altijd open voor een gesprek, om je meer over de vereniging te vertellen, om mogelijke samenwerkingen te bespreken of om gewoon gezellig kennis te maken. 

Mladi BiH zou haar werk niet kunnen doen zonder de steun van haar leden. De leden betalen een contributie van €15,- per jaar en zorgen er zo voor dat Mladi BiH projecten kan opzetten en evenementen kan organiseren. Met deze evenementen proberen we natuurlijk altijd winst te maken, zodat we deze winst aan een goed doel kunnen schenken. Alle ambassadeurs en bestuursleden van Mladi BiH werken op vrijwillige basis.

Een lid ondersteunt de vereniging vanuit een meer passieve rol (terwijl je wel van de voordelen van het lidmaatschap geniet)  vergeleken met onze ambassadeurs. Zij zetten zich actief in om de vereniging draaiende te houden door het organiseren van events en het onderhouden van de marketing en corporate relations etc.